Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

Specialyrkesexamen för företagsrådgivare

 

Ansökningens startdatum

 • 12.04.2016

Ansökningens slutdatum

 • 09.09.2016

Utbildningens startdatum

 • 28.09.2016

Ubildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2016

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande undervisningen

 • 500 €

MÅLGRUPP

Utbildningen är riktad till dig som under flera år jobbat i någon typ av företagsrådgivaruppgifter antingen inom privata, offentliga eller tredje sektorn. För att bli antagen till utbildningen bör du besitta gedigen allmän kompetens i företags- och affärsverksamhet samt kompetens som anknyter till en viss bransch eller ett kompetensområde. Du bör också ha erfarenhet av att sköta kundrelationer.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Företagsrådgivningen i dag och hur kunde den utvecklas i min organisation, vilka saker påverkar företagsrådgivarens arbete. (Rådgivningsverktyg, lagstiftning, omvärldsanalys, förändringar i miljön, konjunkturer osv.)

- Projektarbete
- Rådgivningsteknik
- Skapande och upprätthållande av kundrelationer och fungerande i nätverk
- Kommunikations- och interaktionsfärdigheter
- Leda sig själv, sitt arbete och egen utveckling inkl. Peili-analys
- Företagsrådgivarens centrala kunnande

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Utbildningen lämpar sig för dig som jobbar eller ska börja jobba med företagsrådgivaruppgifter antingen inom privata offentliga eller tredje sektorn.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

YA! har ett nära samarbete med regionens näringslivsbolag samt företagarföreningar. Vi samarbetar även med andra utbildningsarrangörer.

STUDIEORT

Vasa (huvudort) samt Jakobstad och Närpes

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Diskussion om lämplighet att antas.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Linda Nygård, utbildningsansvarig 050 433 24 06

Uppdaterat:

torsdag, 01 september 2016

suomeksi 30hineenglish 30h