Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt

Efter slutförd utbildning har du möjlighet att arbeta som säkerhetsansvarig inom en organisation eller företag. Du kan också arbeta som ansvarig föreståndare i ett bevakningsföretag eller starta en egen bevakningsrörelse.

 

Utbildningsort eller område

 • Gamla Vasa

Ansökningens startdatum

 • 20.06.2016

Ansökningens slutdatum

 • 11.09.2016

Utbildningens startdatum

 • 24.9.2016

Ubildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2016

Utbildningens längd

 • ca 2 år

Undervisningstid

 • Veckslutsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande utbildningen

180 €

 

MÅLGRUPP

Personer som är intresserad av eller arbetar inom branschen och som vill börja arbeta med ledande säkerhetsarbetsuppgifter inom organisation eller företag.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

För att få examensbetyg över Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt krävs godkänd prestation i följande obligatoriska delar:
• Säkerhetsplanering
• Säkerhetslagstiftning

samt i minst tre av följande valfria delar:
• Grunderna för bevakningsföretagsverksamheten och bevakningsarbetet
• Säkerhetsledarskap
• Säkerhetsteknik
• Datasäkerhet
• Internationell säkerhetsverksamhet
• Företagsamhet

Möjlighet till direktsända lektioner över Internet!

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Efter slutförd utbildning har du möjlighet att arbeta som säkerhetsansvarig inom organisationer eller företag. Du kan också arbeta som ansvarig föreståndare i ett bevakningsföretag eller starta en egen bevakningsrörelse. Är du intresserad av säkerhetsarbete och gärna vill arbeta inom säkerhetsbranschen i en ledande position är denna utbildning något för dig.

Säkerhetsansvarig i organisationer och företag

En säkerhetsansvarig tar till exempel hand om säkerheten i ett företag och åtgärdar, utvecklar och upprätthåller olika säkerhetsrutiner för att säkerställa säkerheten för sina anställda och företagets besökare.

Den säkerhetsansvarige ansvarar också för att säkerhetslagstiftningen efterföljs, gör kvalitetsmätningar, kontroller och gör upphandling av säkerhetsteknik, system och bevakningstjänster. Han eller hon utvecklar säkerhetsåtgärder och implementerar kostnadseffektiva säkerhetslösningar för att skydda  företagshemligheter, digitala, materiella- och immateriella tillgångar i företaget.

Den säkerhetsansvariga felsöker och hittar lösningar på risker, hot och sårbarheter i säkerhetsfrågor.

Säkerhetsansvarig i ett bevakningsföretag

En ansvarig föreståndare övervakar, utvärderar och gör korrigerande åtgärdar för att säkerheten på bevakningsföretaget är i ordning.  Han eller hon ger lämplig rådgivning och vägledning om säkerhetspraxis åt sina medarbetare. Han/hon ser också till att skapa och bevara goda kundrelationer.

Den ansvarige föreståndaren följer med branschen och ansvarar för planering, utveckling och genomförande av säkerhetssystem och säkerhetsplaner för företaget och dess kunder. Där kan t ex ingå riskanalys, krishantering, personsäkerhet, informationsskydd, incidenthantering, osv.

Den privata säkerhetssektorn står för en betydande del av säkerhetsarbetet och strävar till att förhindra att brott och olyckor mot individer, föremål eller förmögenhet uppstår.

Är du intresserad av säkerhetsarbete och gärna vill arbeta inom säkerhetsbranschen i en ledande position är denna utbildning något för dig.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Vasa

ANSÖKAN

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Är du intresserad av att studera via läroavtal tar du kontakt med närmaste läroavtalsbyrå.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Innan utbildningen startar skall en begränsad säkerhetsutredning ansökas hos polisen av den sökande. Säkerhetsutredningen bifogas till ansökningen. Blanketten för säkerhetsutredningen hittas här: https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/26157_2015_Ansokan_om_sakerhetsutredning_av_person.pdf?b2187bc1934cd288 Lagen om privata säkerhetstjänster 59 § (19.9.2014/737) Säkerhetsutredningar Den som anordnar utbildning för ansvariga föreståndare, för utbildare i användningen av maktmedel eller för väktare har rätt att begära en i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedd begränsad säkerhetsutredning av person i fråga om den som ansöker om att bli antagen som studerande till eller lärare vid utbildningen. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning. Studeranden som bor långt ifrån Gamla Vasa har möjlighet att delta i utbildningen via direktsända lektioner över Internet.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och diskussion: telefon/Lync eller i Vasa

FÖRFRÅGNINGAR

Utbildare Hasse Berglund, tfn 050-528 37 20 eller

Uppdaterat:

måndag, 20 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h