Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

 

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning riktar sig till dig som arbetar med handledande arbetsuppgifter inom t.ex. rehabilitering, utbildning eller sociala sektorn.

 

Utbildningsort

 • Vasa

Ansökningens startdatum

 • Nonstop ansökan

Ubildningens begynnelsetermin

 • 27.9.2016

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande undervisningen

 • 450 €

MÅLGRUPP

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning riktar sig till dig som arbetar med handledande arbetsuppgifter inom t.ex. rehabilitering, utbildning eller sociala sektorn. Specialyrkesexamen i arbetslivsträning är avsedd för personer som har minst yrkesinriktad grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller kunskaper och färdigheter i någon annan lämplig examen. Arbetserfarenhet inom arbetslivsträning är en förutsättning för att du skall kunna avlägga examen.

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningen förbereder dig för avläggandet av specialyrkesexamen i arbetslivsträning som består av följande examensdelar.

Obligatoriska examensdelar:
*Yrkesmässigt arbete inom arbetslivsträning
* Att arbeta i klientens arbetslivsträningsprocess
* Att arbeta som ansvarsperson för arbetslivskompetens och arbetslivsträning

Valfria examensdelar varav en ska väljas:
* Utveckling och produktifiering av arbetslivsträningstjänster
* Att arbeta som företagare inom arbetslivsträning

Studierna innehåller bl.a. arbetslivsträningsprocessen, servicesystem och mångprofessionella samarbetsnätverk, etiska principer, olika klientgrupper och kunder, utveckling av arbetslivsträningstjänster, ansvars- och ledaruppgifter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier 1-2 dagar/månad och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan. Under utbildningen kommer du att arbeta med ett utvecklingsprojekt inom ditt eget arbete.

STUDIEORT

Vasa

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och kartläggning
Plats för urvalsprov: Vasa

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Nina Pihl, utbildare tel: 044 750 3283
Margita Broman, utbildare tel: 050 350 3524

Uppdaterat:

måndag, 05 september 2016

suomeksi 30hineenglish 30h