Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning

Specialyrkesexamen i arbetslivsträning riktar sig till dig som arbetar med handledande arbetsuppgifter inom t.ex. rehabilitering, utbildning eller sociala sektorn. Specialyrkesexamen i arbetslivsträning är avsedd för personer som har minst yrkesinriktad grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller kunskaper och färdigheter i någon annan lämplig examen. Arbetserfarenhet inom arbetslivsträning är en förutsättning för att du skall kunna avlägga examen.

För mer information se utbildningens info-sida.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Nina Pihl, utbildare tel: 044 750 3283  
Margita Broman, utbildare tel: 050 350 3524

suomeksi 30hineenglish 30h