Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning

Kom med och utveckla det företag där du är verksam och dig själv som ledare!

 

Utbildningsort eller område

 • Österbotten

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Handledda studier
 

Undervisningsplats

 • Närundervisning

Examensavgift

 • 58 

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 500 €

MÅLGRUPP:

Utbildningen är avsedd för företagare och dig som chef eller som medlem i en ledningsgrupp i en organisation som bedriver affärsverksamhet.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Målsättningen med utbildningen är att du skall precisera företagets strategi, utarbeta en strategisk utvecklingsplan, leda företagets strategi och utveckla din egen ledningskompetens. Beroende på vilken valbar del du väljer får du särskilt god ledningskompetens av nätverk, arbetslag, kundrelationer, processer eller ekonomi.

FÖLJANDE PUNKTER INGÅR I UTBILDNINGSPROGRAMMET:

 • Personliga studieplaner görs upp för varje deltagare
 • Du har en egen utbildare som fungerar som din partner under hela kurstiden
 • Möjlighet att utbyta idéer med andra företagare i samma situation
 • Du har fri tillgång till alla gästföreläsningar inom YA! Ledarskapsforum (www.facebook.com/ledarskapsforum)
 • Möjlighet att avlägga Specialyrkesexamen i företagsledning

VAL AV KOMPETENSOMRÅDE

Gemensam del för alla deltagare:

 • Utveckling av ett företags strategi
 • Utveckling av den egna ledningskompetensen

Valfria delar (två väljs):

 • Ledning av nätverk
 • Ledning av arbetslag
 • Kompetensutveckling
 • Utveckling av processer
 • Utveckling av kundrelationer
 • Utveckling av ett företags ekonomi

Utbildningens innehåll motsvarar grunderna för Specialyrkesexamen i företagsledning.(Utbildningsstyrelsens föreskrift 9/011/2016; se www.oph.fi)

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Österbotten

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker elektroniskt via denna länk. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR

Johnny Forsman, tfn 044-750 32 60 eller

 

Artiklar:

 Specialyrkesexamen i företagsledning stärkte ledarskapet på Fixura

Utvecklingsbehov lockade till utbildning

Specialyrkesexamen i företagsledning hjälpte skapa visioner

Uppdaterat:

måndag, 29 maj 2017

suomeksi 30hineenglish 30h