Specialyrkesexamen i ledarskap

 

Artikel: "Ledarskap är personligt"

 

Ansökningens slutdatum

  • 13.09.2017

Utbildningens startdatum

  • 13.09.2017

Ubildningens begynnelsetermin

  • Hösten 2017

Utbildningens längd

  • 1-2 år

Undervisningsform

  • Flerformsundervisning

Undervisningsplats

  • Distansundervisning
  • Närundervisning

Examensavgift

  • 58

Kostnader för den förberedande utbildningen

  • 750 €

 

 

MÅLGRUPP

Utbildningen är avsedd för dig som har ledarskap som din centrala arbetsuppgift. Du har några års erfarenhet av ledarskap och en mellanchefsposition. Du behöver inte ha direkt personalansvar, utan kan också fungera som t.ex. kvalitetschef eller processägare.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

EXAMENSDELAR
1. Att arbeta som ledare:
- Planering, ledning och utveckling av verksamheten inom det egna ansvarsområdet
- Utveckling av eget ledarskap och egen ledarskapskompetens

2. Valbar del - ett av följande alternativ:
- Att leda personal
- Att leda kundrelationer
- Att leda produktion
- Att leda nätverk

Närstudierna består av YA:s Ledarskapsforums (www.facebook.com/ledarskapsforum) föreläsningar en till två dagar per månad under ett års tid enligt individuell plan. I utbildningen ingår egna arbeten och lärande på den egna arbetsplatsen. Som stöd för din utveckling och examen har du både individuell och grupphandledning. I utbildningen ingår för varje deltagare en kartläggning av den egna ledarskapskompetensen och egen ledarsskapsprofil (PEILI).

 

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Vasa, Jakobstad och Närpes

ANSÖKAN

Ansökan sker elektroniskt via denna länk. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Deltagarna arbetar som förmän och har en gedigen erfarenhet av ledarskap. De ansvarar för att organisationens strategi implementeras inom det egna ansvarsområdet och rapporterar utfallet till den högsta ledningen. Deltagarna sätter målsättningar, organiserar, planerar, leder och utvecklar verksamheten.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och diskussion

BESKRIVNING AV URVALSPROV

YA:s handledare intervjuar och diskuterar med den sökande, gärna på dennes arbetsplats tillsammans med arbetsgivaren. Genom kartläggningen klargörs sökandes lämplighet och arbetsplatsens möjlighet att arrangera examenstillfällen.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Johnny Forsman, utbildare tfn. 044 750 32 60 e-post:

Uppdaterat:

måndag, 05 juni 2017

suomeksi 30hineenglish 30h