Specialyrkesexamen i ledarskap med inriktning på Lean

Specialyrkesexamen i ledarskap med inriktning på Lean

Examensbenämning

Specialyrkesexamen i ledarskap

Utbildningsort eller område

 • Vasa, Jakobstad och Närpes

Ansökningens startdatum

 • 07.06.2016

Ansökningens slutdatum

 • 18.09.2016

Utbildningens startdatum

 • 21.09.2016

Ubildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2016

Utbildningens längd

 • 1 - 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande undervisningen

1250 €

 

MÅLGRUPP

Utbildningen är avsedd för dig som har ledarskap som en central arbetsuppgift och ansvarar för verksamhetsutveckling. Du har några års erfarenhet av ledarskap och leder en enhet eller en process.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

EXAMENSDELAR
1. Att arbeta som ledare:

 • Planering, ledning och utveckling av verksamheten inom det egna ansvarsområdet
 • Utveckling av eget ledarskap och egen ledarskapskompetens

2. Verksamhetsutveckling enligt LEAN

 • Bedömning, ledning och utveckling av verksamhet/processer/produktion
  Den förberedande utbildningen består till valda delar av Ledarskapsforums föreläsningar, och utbildningsprogrammet inom Lean. Utbildningen omfattar 1–2 närstudiedagar per månad under knappt ett års tid.

Tidsåtgången för att avlägga examen är individuell, och tar vanligen 1–1,5 år. Som stöd för sin utveckling och examen handleds deltagarna både individuellt och i grupp.  I utbildningen ingår kartläggning av den egna ledarskapskompetensen och egen ledarsskapsprofil (PEILI).

Utbildningsprogram LEAN

 • Grunderna i Lean (dag 1), 21.9. 2016
 • Value stream mapping - VSM (dag 2), 25.10. 2016
 • Agil projektledning (dag 3), 15.11.
 • 2016 - Projekt-workshop (dag 4), 17.1. 2017
 • Visuell ledning och ständig förbättring (dag 5), 16.2.2017
 • Visuell ledning-workshop (dag 6), 16.3.2017

 

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dig som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

ANSÖKAN

Ansökan sker genom att kontakta utbildningens kontaktperson. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid YA som handleder vidare och kallar dig till en första träff för att diskutera dina möjligheter.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Deltagarna arbetar som förmän och har en gedigen erfarenhet av ledarskap. De ansvarar för att organisationens strategi implementeras inom det egna ansvarsområdet och rapporterar utfallet till den högsta ledningen. Deltagarna sätter målsättningar, organiserar, planerar, leder och utvecklar verksamheten. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

TYP AV URVALSPROV

YA:s handledare intervjuar och diskuterar med den sökande, gärna på dennes arbetsplats tillsammans med arbetsgivaren. Genom kartläggningen klargörs sökandes lämplighet och arbetsplatsens möjlighet att arrangera examenstillfällen.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Björn Brännbacka, kompetenscoach tfn. 044 750 32 94 e-post:

Uppdaterat:

fredag, 26 augusti 2016

suomeksi 30hineenglish 30h