SpeNat

Naturbrukets arbeten uppfattas som fysiskt krävande och i arbetet används maskiner och verktyg som kräver noggrant beaktande av arbetarskydd. Samtidigt har en relativt stor procent av naturbruksbranschens studerande (Axxell Brusaby 25 %) särskilda behov och individuella planer för hur undervisningen skall ordnas (förkortas IP). Mot denna bakgrund är det projektets målsättning att:

1. Granska nuläget

 • utreda art och karaktär av studerandes särskilda behov
 • granska orsaker till underkända prestationer
 • granska läroplaner och kursplaner samt identifiera svåra situationer och krävande uppgifter
 • identifiera de undervisningssituationer som kräver mer handledning
 • utreda huruvida stöd kanaliseras rätt (utreda användning av IP-resurs)

2. På basen av utredningen

 • ta fram modeller för hur specialundervisningens resurser kan användas inom undervisningen
 • beskriva hur studerandens specialbehov bättre kan beaktas i undervisningen och hur naturbrukets stödåtgärder syns
 • beskriva resursanvändningen

3. Sammanställa utredningens resultat i en skrift som beskriver

 • specialundervisningens nuläge inom naturbruket
 • naturbrukets "best practises"
 • modeller för förverkligande av IP inom naturbruket

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Startdatum:
 • 28.05.12
Slutdatum:
 • 31.12.13
Finansiär:
 • UBS
Partner:
 • Axxell (koordinator), Optima
Kontakt:
 • AnnChristine Söderlund, 050 320 73 64,
SpeNat

Uppdaterad: onsdag, 07 januari 2015

suomeksi 30hineenglish 30h