Språk- och vägledningscenter erbjuder

Språk- och vägledningscenter erbjuder
Handledande utbildning för den grund-
läggande yrkesutbildningen (VALMA)
Studieorter: Närpes, Vasa och Jakobstad
Ansökan 23.5–25.7.2017 på www.studieinfo.fi
Närmare info:
Yrkesexamen för kontakttolk
Studieort: Vasa
Sista ansökningsdag 14.8.2017 på www.yrkesakademin.fi
Närmare info:
Vill du bli ”Samhälls- och hälso-
kommunikatör”?
För dig med invandrarbakgrund som vill främja integration och hälsa genom erfarenhetsstöd och dialog.
Studieort: Vasa
Närmare info och anmälan:
/ tfn 050-330 60 41

suomeksi 30hineenglish 30h