Starta eget

Innehåll:

Under utbildningens gång går vi igenom allt det som är relevant för att dels få igång en företagsverksamhet och dels sådant som ger kunskaper om att driva företaget på bästa möjliga sätt bl.a. bolagsformer, beskattning, bokföring, budgetering, arbetsgivarrollen etc.

En del av våra Starta eget - utbildningar har längden 15 dagar, bestående av 10 närstudiedagar och 5 dagar distansstudier och handledning. Vissa Starta eget – utbildningar genomförs i mera komprimerad form, bestående av närstudier 4 kvällar kompletterat med distansstudier och handledning.

Aktuella starta eget utbildningar hösten 2013:

Vasa:
Starta eget (3 veckors utbildning), startar v. 38. Anmälning in senast 2 veckor före kursstart!

Syd-Österbotten:
Redo att starta eget (kortkurs), startar v. 41. Anmälning in senast 2 veckor före kursstart!

Jakobstad:
Starta eget (kortkurs), startar v. 45. Anmälning in senast 2 veckor före kursstart!    

Kursschema och anmälan: www.mol.fi/utbildningar Kurserna är avgiftsfria och finansieras via ESF (Europeiska socialfonden).

OBS! Personer som är arbetslösa arbetssökande vid tiden för ansökan, söker via mol.fi till kursen, övriga kan anmäla sig direkt till kursarrangören, uppgifterna ser du nedan!
 

Önskar du få närmare info om kurserna, kontakta:

Linda Nygård
Tel. 050 433 24 06

Uppdaterad: torsdag, 19 december 2013

suomeksi 30hineenglish 30h