Startup

Välkommen med i Start Up. Start Up är till för Dig som planerar att starta eget företag eller som redan har gjort det. Projektet pågår fram till 31.12.2013.

Vi erbjuder:

  • Kartläggning av verksamheten/dina behov som företagare
  • Stöd i att sätta upp realistiska mål för verksamheten samt verktyg för att nå målen
  • Handledning och stöd i inledningsfasen
  • Fortsatt stöd i utvecklingsfasen
  • Utbildning som både stöder dig som företagare och som möjliggör utveckling av verksamheten
  • Konsulteringshjälp
  • Hos oss kan du även avlägga examen i företagande – YA! erbjuder Yrkesexamen för företagare

Utbildningar för dig som är företagare
Utbildning kan vi erbjuda för dig som är näringsidkare eller som bedriver ett mikroföretag eller ett SM-företag. Skräddarsydda utbildningspaket erbjuds för dig som önskar utvecklas som företagare. Vi planerar utbildningarnas innehåll tillsammans med dig. Du har även möjlighet att välja utbildningar och kortare kurser, som sedan tidigare finns i vårt utbildningsutbud.

Starta eget utbildningar för dig som planerar bli företagare
Starta eget utbildningar ordnas kontinuerligt runtom i Österbotten för personer som har intentioner på att starta eget. Önskar du inte gå en utbildning, men behöver stöd och hjälp i startskedet, kan du vända dig till oss.

Pris:
Deltagaravgift 200 €

 FÖRFRÅGNINGAR
Kontakta vårt ESF-team.
Vi betjänar dig gärna!

Göran Östberg, företagsutvecklare
Tfn 050 361 91 85


Linda Nygård, projektledare
Tfn 050 433 24 06


Marika Kjellman, kompetenscoach
Tfn 044 750 32 79


Görel Lönnbohm-Hatt, projektassistent
Tfn 044 750 32 80

Start-Up-diplomStart-up projektet som arrangerat utbildningar och konsultering för nya företagare  har fått diplom för goda resultat. Detta är en fin erkänsla för YA!, Kpakk:s och Vakk:s långsiktigt samarbete till förmån för vårt företagsamma Österbotten. Grattis till projektledaren Linda Nygård och hela ESF-gänget inom Näringslivstjänster!

suomeksi 30hineenglish 30h


Uppdaterad: onsdag, 15 oktober 2014

suomeksi 30hineenglish 30h