Steg för steg

Under åren 2009-2012 pågår projektet Steg för steg i Svenska Österbotten. Projektet är ett ESF-projekt som genomförs av Yrkesakademin i Österbotten och delfinansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektet genomförs i samarbetet med Optima och Vasa yrkesinstitut.

VAD?

Målet med projektet är att skapa kommunala och regionala samarbetsformer mellan olika aktörer för att proaktivt delta i förebyggandet av studieavbrott och utslagning bland unga. Genom projektet söker vi former för ungdomar inom den grundläggande utbildningen att stegvis röra sig mot en yrkesutbildning.

HUR?

Projektet erbjuder möjligheter att delta i fortbildning, praktikperioder och lärarrotationer. Fortbildningen riktar sig till lärare och handledare inom den grundläggande utbildningen och andra stadiets yrkesutbildning, personal inom elev- och studerandevård, stöd- och handledningsfunktioner, personal inom studerandes boende, samt personal inom tredje sektorn.

Praktikperioderna inom projektet genomförs så att elever inom den grundläggande utbildningen årskurserna 8 och 9 som är osäkra över det egna yrkesvalet ges möjlighet att bekanta sig med en yrkesutbildning genom utökad branschpraktik.

Lärarrotationen innebär att lärare inom den grundläggande utbildningen årskurs 7-9 och lärare inom andra stadiets yrkesutbildning har möjlighet att bekanta sig med varandras undervisning genom att vistas på skolan och följa med i varandras undervisning.

NÄR?

Projektet pågår fram till 30.6.2012. Projektet har projektkoden S10932.

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

ESF/UBS

Partner:

Genomförandet av detta projekt har möjliggjorts genom ett samarbete mellan organisationer, kommunerna i Svenska Österbotten, myndigheter och personer.

Projektstart: 01.01.09 Projektavslut: 30.06.12 Kontaktperson: Gundel Östman, 044 750 32 54,

suomeksi 30hineenglish 30h