Studerande i centrum och GA-banken

Målgrupp
Gruppansvariga, lärare, personal inom studerandevården och på internaten, studerande

Målsättning
Projektets centrala mål är att förhindra studieavbrott och utslagning och konkretisera YA:s värdegrund ”med studerande i centrum” genom att utveckla och förbättra funktionen och rutiner för gruppansvarig i hans/hennes uppgift som handledare; skall fungera som en coachande ledare som får studerandes att utvecklas och själv ta ansvar för sina studier och sitt liv.

Förväntade resultat är

  • Delaktiga och motiverade studerande som trivs och är framgångsrika i sina studier.
  • En elektronisk handbok, GA-banken, som fungerar som verktyget för uppgiften som gruppansvarig. GA-banken består av konkret info om konstruktiv handledning, direktiv, rutiner, blanketter, tips på samarbetsövningar mm.
  • Handboken kommer att också beskriva det mångprofessionella samarbetet med övriga funktioner inom studerandevården; studiehandledare, speciallärare, kurator, internatspersonal och hälsovårdare.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektstart: 13.06.11 Projektavslut: 31.12.12 Kontaktperson: Harriet Bystedt, 050 336 82 80,

suomeksi 30hineenglish 30h