Studiebyrån

Studiebyrån

Studiebyrån finns vid de flesta av YA! enheter.

Blanketter, studiekort, studieregisterutdrag, anvisningar och råd i studiestödsärrenden, skolresestöd, intyg etc. får du från studiebyrån. Har du andra praktiska frågor när börjar studera hos oss kan du ta kontakt med våra studiesekreterare. Studiesekreterarna vid din studiebyrå bör underrättas ifall dina kontaktuppgifter ändras.

Välkommen! 

Byråchef

Camilla Källberg

E-post:
Tfn. 050-438 4950
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa

    

ENHETEN I NÄRPES

Ann-Christin Hägglund
Tfn 06 324 2622
E-post  

Ann-Carine Nordmyr
Tfn 06 324 2509
E-post:

Anna-Lena Widd
Tfn 06 324 2403
E-post:

ENHETEN I VASA      

Anneli Bäcklund
Tfn 06 324 2705
E-post     

Tia Sundvall
Tfn 06 324 2306
E-post

Johanna Lindholm
Tfn 06 324 2408
E-post

Anna-Lena Widd
Tfn 06 324 2403
E-post:

 
ENHETEN I PEDERSÖRE

Ann-Louise Käld
Tfn 06 785 0243, 044-750 3287
E-post

ENHETERNA I JAKOBSTAD (Sofiedahlsgatan, Campus Allegro)

Ann-Carine Nordmyr
Tfn 06 324 2509
E-post:    

Ann-Louise Käld
Tfn 06 785 0243, 044-750 3287
E-post

KORTKURSVERKSAMHETEN BETJÄNAS AV

Gunilla Finström
Tfn 06 324 2377, 044-750 3240
E-post

Ann-Christin Hägglund
Tfn 06 324 2622
E-post  

Ann-Carine Nordmyr
Tfn 06 324 2509
E-post:

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h