Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin

Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin

Utbildningens startdatum

 • 14.02.2018

Ubildningens begynnelsetermin

 • Våren 2018

Utbildningens längd

 • 1,5 - 2 år enligt individuell plan

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

Kostnader för den förberedande undervisningen

 • 750 €. Examen kan också erläggas som läroavtalsutbildning.

 

Vägen till examen/examensdel

Examen består av följande examensdelar där kraven på yrkesskicklighet finns:

Obligatorisk examensdel:
1. Arbetsledning

Två valbara examensdelar väljs bland följande:
2. Projektverksamhet
3. Metodutveckling
4. Produktionsstyrning
5. Styrning av underhållsarbeten
6. Kundorienterad affärsverksamhet

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för dig som vill utvecklas som arbetsledare eller expert inom industrin.

Mer information om att ansöka

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk! Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Beskrivning av antagningsgrund

För antagning gäller följande: Enligt examensgrunderna påvisas yrkesskickligheten i arbetsledningsuppgifter inom industrin. För att genomföra examenstillfällena krävs en arbetsplats eller en miljö där yrkesskickligheten påvisas och bedöms. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Examensrättigheter

 • Yrkesakademin i Österbotten

Antal studieplatser:

20

Utbildningens kontaktperson

Kim Byholm, utvecklingskoordinator, 050 332 3345,

Kontakt för den förberedande utbildningen

Kim Byholm, utvecklingskoordinator, 050 332 3345,

Uppdaterat:

fredag, 05 januari 2018

suomeksi 30hineenglish 30h