Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin

Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin

Ansökningens startdatum

 • 1.12.2016

Ansökningens slutdatum

 • 03.02.2017

Utbildningens startdatum

 • 9.02.2017

Ubildningens begynnelsetermin

 • Våren 2017

Utbildningens längd

 • 1,5 - 2 år enligt individuell plan

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

Kostnader för den förberedande undervisningen

 • 750 €

 

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen och vilken förberedande utbildning du deltar i. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår under 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

Karriärmöjligheter

De som har avlagt specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin kan arbeta inom industrin med uppgifter inom arbetsledning samt expertuppgifter.

Utbildningens Innehåll

Obligatorisk examensdel:

1. Arbetsledning

Två valbara examensdelar väljs bland följande:

2. Projektverksamhet

3. Metodutveckling

4. Produktionsstyrning

5. Styrning av underhållsarbeten

6. Kundorienterad affärsverksamhet

Studierna består av en utbildningsdagar, nät- och självstudier enligt individuell plan. Deltagarna kan också ta del av YA:s Ledarskapsforums föreläsningar.

I utbildningen ingår egna arbeten och lärande på den egna arbetsplatsen. Som stöd för den egna utvecklingen och avläggande av examen handleds deltagarna individuellt och i grupp.

I utbildningen ingår kartläggning av den egna ledarskapskompetensen och egen ledarsskapsprofil (PEILI).

Teman inom den förberedande utbildningen, där examinanden deltar enligt individuell plan:

 • Arbetsledarrollen
 • Mina styrkor som arbetsledare: Peili –ledarskapsprofil
 • Arbetslagstiftning och arbetssäkerhet
 • Att kommunicera och leda möten
 • Personalarbete, kompetensutveckling och välmående i arbetet
 • Att introducera och handleda personal
 • Att leda och utveckla produktion
 • Produktivitet, lönsamhet och ekonomi
 • Verksamhetsutveckling med ständiga förbättringar och LEAN
 • Kundrelationer, kundservice och försäljning
 • Projektledning
 • Metodutveckling
 • Kundservice, kundrelationer och kundvärde inom industrin
 • Underhåll och hållbar produktion

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för dig som vill utvecklas som arbetsledare eller expert inom industrin.

Mer information om att ansöka

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk! Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Beskrivning av antagningsgrund

För antagning gäller följande: Enligt examensgrunderna påvisas yrkesskickligheten i arbetsledningsuppgifter inom industrin. För att genomföra examenstillfällena krävs en arbetsplats eller en miljö där yrkesskickligheten påvisas och bedöms. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Examensrättigheter

 • Yrkesakademin i Österbotten

Antal studieplatser:

20

Utbildningens kontaktperson

Kim Byholm, utvecklingskoordinator, 050 332 3345,

Kontakt för den förberedande utbildningen

Kim Byholm, utvecklingskoordinator, 050 332 3345,

Uppdaterat:

tisdag, 10 januari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h