SyTyKe

SyTyKe

SyTyKe – projektet är ett initiativ i andra stadiets Utvecklings- och serviceuppgift för arbetslivet (TYKE). Projektet består av ett landsomfattande nätverk med 15 vuxenutbildningsorganisationer och koordineras av Winnova i Björneborg. Projektet förverkligas under 2012 – 2013.

Målsättning 

  • Identifiera de kritiska framgångsfaktorerna för att läroinrättningarna ska förmå utveckla företag och arbetsgemenskaper med träffsäkra utbildningar och utvecklingstjänster.
  • Dra nytta av och implementera beprövade och goda modeller i nätverkets tidigare TYKE -verksamhet.
  • Skapa och testa en gemensam modell för utveckling av kundanpassade och effektgivande utbildningar och utvecklingstjänster för företag och arbetsgemenskaper.

suomeksi 30hineenglish 30h

Målgrupp:
  • De centrala målgrupperna är partnerföretag i projektet och utbildningsanordnarnas personal.
Finansiär:
  • Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.
Partner:
  • Utbildningsstyrelsen
Kontakt:
  • Björn Brännbacka, , tfn 044 750 3294

Uppdaterad: måndag, 16 juni 2014

suomeksi 30hineenglish 30h