Ta emot studerande

Som arbetsgivare är du en viktig del av våra studerandes utbildning under inlärning i arbetet (IA) och vi inom Yrkesakademin i Österbotten strävar efter att samarbetet ska fungera på ett bra sätt. När studerande är ute på IA deltar de i arbetet och du kan vara med och säkerställa tillgången på yrkeskunnig personal. När nya studerande kommer till ditt företag eller din organisation är det viktigt att de får en bra introduktion och att de har en utsedd arbetsplatshandledare som har intresse och förutsättningar för uppgiften.

suomeksi 30hineenglish 30h