Teknikakademin 2.0

Målgrupp
Lärare, handledare och studerande inom Teknikakademin vid YA! samt arbetsplatshandledare

Målsättning
Att fortsätta den utveckling av lärmiljöer som påbörjats inom Teknikakademin vid YA!. Målsättningen med utvecklingsprojektet för lärmiljön i Teknikakademin 2.0 är att utreda de sociala medier som idag finns tillgängliga samt att utforska vilka tekniska hjälpmedel som kan användas tillsammans för att skapa en dynamisk och flexibel lärmiljö.

Ett konkret mål är att ta in mobila smart-mobiler för användning tillsammans med sociala medier i ett försök att kunna sköta handledning och uppföljning i undervisningen på ett mera modernt och verklighetsnära sätt. Ett annat konkret mål är att med hjälp av sociala medier och smart-mobiler skapa bättre förutsättningar för handledare och studerande i inlärning i arbete att kommunicera och dokumentera sin verksamhet. En närmare kontakt och bättre insyn i verksamheten under inlärning i arbete stöder också konkret arbetsplatshandledarens och skolans samarbete.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektstart: 19.11.10 Projektavslut: 31.05.12 Kontaktperson: Kim Vesterbacka, 050 918 64 65,

suomeksi 30hineenglish 30h