Tuottava

Målgrupp
Projektet är del av ett rikstäckande samprojekt där Yrkesakademin i Österbottens verksamhetsområde finns primärt i Österbotten och sekundärt i Svenskfinland.

Målsättning
För Yrkesakademin i Österbottens del är projektets mål att utveckla ett kompetensservice- och utbildningskoncept för handeln som baserar sig på ett för regionen anpassat och testat servicekoncept. Man vill även utöka samarbetet med regionens yrkeshögskolor samt andra utbildningsanordnare.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektavslut: 31.12.09

suomeksi 30hineenglish 30h