TUTKE2UPE

Inom utvecklingsarbetet med studiehandledning och individuella, flexibla och personliga studieplaner kommer vi att satsa på att utveckla handledningen under studietiden. Vi kommer att utgå ifrån UBS kriterier för god handledning och inom ramarna för vårt kvalitets- och utvärderingssystem jobba mot att fylla dessa kriterier. Vi kommer att analysera verksamheten ur olika perspektiv och utifrån dessa fastställa centrala åtgärder för utveckling av handledningen. Handledarfunktionen är en funktion i vilken hela skolsamfundet deltar, men för att tydliggöra och även specifikt namnge till vem den enskilde studerandes handledning hör, utser vi ansvarig handledare. För att lägga en bra grogrund för den nya funktionen behöver vi göra upp en beskrivning av arbetet samt utse och fortbilda personal till den nya uppgiften. Via arbetsbeskrivningen kommer vi att säkra studerandes möjligheter till individualitet, flexibilitet samt identifiering och erkännande av kunnande genom att utse ansvarspersoner för processerna.

Målgrupp:
  • Lärare, utbildningsanordnarnas övrig personal och speciellt ansvarige handledare
Startdatum:
  • 19.12.14
Slutdatum:
  • 31.12.15
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • SEDU (koordinator) samt Optima och Prakticum och 10 andra utbildningsarrangörer
Kontakt:
  • AnnChristeins Söderlund,
TUTKE2UPE

Uppdaterad: onsdag, 23 mars 2016

suomeksi 30hineenglish 30h