Tystnadsplikt

En studerande får inte utan tillstånd berätta vad han/hon under inlärning i arbetet på en arbetsplats fått veta, ifall saken är av sådan natur att den ska hemlighållas. (L 630/98 •33). Brott mot detta föranleder disciplinära åtgärder.

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

onsdag, 30 april 2014

suomeksi 30hineenglish 30h