UFFE - utveckling för fristående examen

Målsättning
Projektet Uffe, utveckling för fristående examen, vidareutvecklar Yrkesakademin i Österbottens långsiktiga mål att etablera sig som ett identifierbart och utåtriktat finlandssvenskt utvecklingscenter. Syftet är att upprätthålla, höja och sprida kunnandet om fristående examenssystemet på svenska.

Vi ägnar oss åt fortsatt dialog med examensmästare på fältet genom att:

  • erbjuda och ordna fortbildning för examensmästare
  • handleda vuxenutbildare och examensmästare
  • ordna Svenskfinlands vuxenutbildningskonferens inom yrkesutbildningen
  • utreda examensmästarnas behov av kompetenshöjning
  • hämta idéer, utveckla och implementera dem i de fristående examenssystemet på svenska och samtidigt öka synligheten för det svenskspråkiga utvecklingsarbetet på finskt håll
  • samarbete med svenska och tvåspråkiga examens- kommissioner Uffe jobbar i nära anslutning till Utbildningsstyrelsen.

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektstart: 01.08.11 Projektavslut: 31.12.12

suomeksi 30hineenglish 30h