Unga i jobb i Österbotten - Nuoret töihin Pohjanmaalla

 • Aktivera ungdomar att söka arbete, arbetspraktik eller till utbildning
 • Försöka nå de ungdomar som har stannat utanför utbildnings- och rådgivningstjänsterna
 • Klarlägga hur ungdomar som haft behov av specialstöd placerar sig i arbetslivet efter studierna
 • Effektivera rådgivningstjänsterna till fortsatta studier för ungdomar med specialstöd
 • Utveckla ett system för uppföljning av utexaminerade ungdomars placering i antingen
 • arbetslivet eller i fortsatta studier
 • Testa och utveckla elektronisk jobbsökning

Målgruppen är 

 • Ungdomar under 25 år som studerar eller har avlagt grundexamen vid VYI eller YA!
 • Ungdomar under 25 år i Österbotten som är anmälda som arbetssökande vid TE-byråerna i Vasa och Sydösterbotten
 • Studerande som behöver extra stöd
 • Ungdomar som har avbrutit sina yrkesstudier
 • Ungdomar med utländsk bakgrund
 • Ungdomar som gått ut grundskolan men saknar studieplats

suomeksi 30hineenglish 30h

Startdatum:
 • 01.01.11
Slutdatum:
 • 31.12.13
Finansiär:
 • ESF / ELY
Partner:
 • VYI och Österbottens TE-byrån i Vasa
Kontakt:
 • Jimmy Sandbacka, 050 523 3448, / TE-byrån: Anne Ojala, 029 505 6136,
Unga i jobb i Österbotten - Nuoret töihin Pohjanmaalla

Uppdaterad: onsdag, 07 januari 2015

suomeksi 30hineenglish 30h