Utbilda dig till landsbygdsföretagare.

För dig som står inför generationsväxling inom lantbruket!
Utbilda dig till landsbygdsföretagare.
Start 15.9.2017 i Gamla Vasa.

Info: Roger Frants 044-750 32 55
Ansökningsblankett på
www.yrkesakademin.fi

suomeksi 30hineenglish 30h