Utbildning för examensmästare

Utbildning för examensmästare

Kom och stärk din kompetens om vuxnas fristående examina!

MÅLGRUPP

Utbildningen passar för dig som jobbar med fristående examina hos en utbildningsanordnare eller i arbetslivet.  Utbildningen är lämplig för lärare, utbildare, administrativ personal och ledning, för arbetslivsrepresentanter som planerar och bedömer examenstillfällen samt för examenskommissionsmedlemmar.

MÅL

Målet med examensmästarutbildningen är att deltagaren får kunnande och kompetens för att planera fristående examina, ordna personligt tillämpad fristående examen och examenstillfällen, utbilda bedömare och bedöma yrkesskicklighet samt kvalitetssäkra verksamheten för examen inom den bransch som deltagaren representerar.

INNEHÅLL

Utbildningen omfattar 25 sp och utgår från Utbildningsstyrelsens utbildningsprogram. Läs utbildningsprogrammet här. Från 1.8.2016 tas ett uppdaterat utbildningsprogram ibruk, men delarna som ingår är de samma.

  • Planering av fristående examen, 8 sp
  • Personlig tillämpning vid anordnande av fristående examen, 10 sp
  • Kvalitetssäkring i verksamheten med fristående examina, 7 sp

HUR GENOMFÖRS UTBILDNINGSPROGRAMMET?

Du som söker till examensmästare kartlägger inledningsvis ditt kunnande om fristående examina och får handledning för att göra en personlig plan för lärande och hur du visar din kompetens i de delar som ingår i utbildningsprogrammet. Den personliga utbildningstiden varierar beroende av erfarenhet av fristående examina, men är vanligen drygt 1 år.

YA! ordnar utbildningsdagar samt grupp- och personlig handledning. De uppgifter som görs utgår från arbetsplatsens verksamhet och har som mål att utveckla både sakkunskapen om fristående examina och det sätt på vilket de förverkligas.  Under utbildningsdagarna får du ta del av de sakkunnigas och deltagarnas erfarenheter av fristående examina.

Deltagande i utbildningen förutsätter beredskap till att delta i utbildningsdagar, handledning, självstudier och studier i smågrupper samt presentationer via nätet. De program och tjänster som används i utbildningen introduceras under utbildningsdagarna och YA! förutsätter att deltagaren aktivt och självständigt använder de tekniska hjälpmedlen i självstudierna.

Utbildningen omfattar 10 utbildningsdagar och inleds i slutet av september 2016 i södra Finland och Österbotten. Exakt plats fastslås beroende på varifrån sökande kommer. Några dagar ordnas gemensamt i Tammerfors.

ANMÄLAN TILL EXAMENSMÄSTARUTBILDNING:

Anmälan till examensmästarutbildningen har gått ut, men du kan höra dig för om eventuell reservplats genom att kontakta

 

TA KONTAKT OCH FRÅGA MERA!

Utbildare
Christel Holmlund-Norrén / 050-590 62 78

Projektplanerare 
Thomas Fant  / 050-407 00 50

Examensmästares egna hemsidor hittar du här!

Uppdaterat:

fredag, 03 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h