Utbildning med fokus på kvaliteten inom fristående examina

Målgrupp
Utbildningspersonal och examensarrangörer inom det fristående examenssystemet. Fortbildningen ordnas på flera orter i Svenskfinland.

Målsättning
Fortbildningens mål är att examensarrangörer och utbildningspersonal i Svenskfinland ska bli bättre på att erbjuda personligt tillämpad vuxenutbildning i samarbete med arbetslivet för att vuxna personer flexibelt, effektivt och målinriktat kan avlägga en examen. Personalens handledningsfärdigheter och beredskap att använda lärmiljöer utvecklas så att vuxenutbildarna kan erbjuda mångsidiga och flexibla arbetssätt som stöder examensprocessen.

Följande fortbildningshelheter ingår
Lärmiljöerna utvecklas på nätet och i arbetslivet
Målinriktad handledning i examensprocessen
Vuxenutbildningen och arbetslivet: seminarium med namnet Vuxenutbildning för Svenskfinland 22-23.3.2011 i Tammerfors

 

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

suomeksi 30hineenglish 30h