Utvecklande av material Specialyrkesexamen för arbetsledare

Projektets mål är att skapa och utveckla underlag, material och metodik som;

  • stöder ett kvalitativt planerande, genomförande och utvecklande av examenstillfällen för denna nya examen.
  • säkrar industrins, näringslivet och företagens delaktighet i den nya examen och dess processer genom en kvalitativ bedömningsfunktion som inkluderar introduktion av bedömare och utvecklandet av bedömningsfunktionen.
  • säkrar ett nätverksbaserat utvecklande av ifrågavarande nya specialyrkesexamen

 

Målgrupp:
  • YA och YA:s kunder, partners och intressenter, samt för UBS med fri spridningsrätt till utbildningsanordnare och intressenter.
Startdatum:
  • 08.05.15
Slutdatum:
  • 31.12.16
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Partner:
  • TREDU och SASKY
Kontakt:
  • Kim Byholm, , tfn 06-324 24 52
Utvecklande av material Specialyrkesexamen för arbetsledare

Uppdaterad: tisdag, 28 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h