Utvidgad inlärning i arbetet 3

Målsättning
Inlärningsperioderna ute i arbetslivet förlängs för starkt presterande och svagt presterande studerande.

Innehåll/resultat

  • vidareutvecklas modeller och processer angående hur de studerandes (individuella) valmöjligheter kan förverkligas m.h.a utvidgad inlärning i arbetet
  • främjar ett bredare lärardeltagande i planering, handledning och genomförande av inlärning på arbetsplatser och bedömning av yrkeskompetens som ett stöd för arbetsplatshandledarna
  • utvecklar verksamhetsmodeller för inlärning på arbetsplatser som gör det möjligt att varva utbildning och arbete samt ge studerande med färdigheter att inom den examensinriktade utbildningen förvärva fördjupat yrkeskunnande och individuellt avancera mot de mest krävande uppgifterna i arbetslivet

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Projektstart: 27.09.10 Projektavslut: 31.12.12 Kontaktperson: Thomas Fant, 050 407 00 50

suomeksi 30hineenglish 30h