Utvidgad inlärning i arbetet 4

Målsättning
Projekten är en fortsättning på Utvidgad inlärning i arbetet 3. Tyngdpunken är vidareutveckling av de modeller som arbetats fram i 3:n samt intern och extern spridning av erfarenheterna.  Inlärningsperioderna ute i arbetslivet förlängs för starkt presterande och svagt presterande studerande.

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

UBS

Partner:

Inveon

Projektstart: 13.06.11 Projektavslut: 31.12.12 Kontaktperson: Thomas Fant, 050 407 00 50

suomeksi 30hineenglish 30h