Utvidgad inlärning i arbetet 5

Tyngdpunken är vidareutveckling av de modeller som arbetats fram i 3:n och 4:n. Mobila handledningsverktyg och utvecklande av metoder samt intern och extern spridning av erfarenheterna.

Främja de studerandes möjligheter att få arbete efter avslutad yrkesutbildning. Handledningen har en central roll.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Startdatum:
  • 28.05.12
Slutdatum:
  • 31.12.13
Finansiär:
  • UBS
Partner:
  • Optima
Kontakt:
  • Thomas Fant, 050 407 00 50,

Uppdaterad: måndag, 12 maj 2014

suomeksi 30hineenglish 30h