Våga Satsa! – Uskalla Yrittää!

Våga Satsa! – Uskalla Yrittää!

VågaSatsa! är ett 3-årigt (2015-2018) utbildnings- och informations projekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen. Vår målsättning är också att utbilda start up företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären. Projektets verksamhetsområde är Österbotten. (se karta) 

UskallaYrittää! on 3-vuotinen (2015-2018) ELY-keskuksen maaseutuosaston rahoittama koulutus- ja tiedotushanke, jonka ensisijaisia kohderyhmiä ovat maaseudulla toimivat yritykset sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt. Hanke kouluttaa ja innoittaa yritteliäisyyteen sekä tuo näkyvyyttä yrittäjyydelle maaseudulla. Pyrimme hanketoiminnan avulla lisäämään yritteliäisyyttä sekä kiinnostusta yrittämistä kohtaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä olemassa olevien yrittäjien liiketoimintaosaamista, jota kautta myös kilpailukyky paranee ja mahdollistaa yrityksen kasvun. Tavoitteenamme on myös kouluttaa yrittäjiksi aikovia, jotta he saavat parhaan mahdollisen alun urallaan yrittäjinä. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjanmaa. (kts. Kartta)

Målgrupper / Kohderyhmät:

  • Blivande företagare / Yrittäjiksi aikovat
  • Företagare på landsbygden / Maaseudulla toimivat yrittäjät
  • Personer intresserade av företagande / Yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt

Projektets verksamhet / Hankkeen toiminta:

Projektet kommer att ordna utbildningar för både blivande företagare samt etablerade företagare.

Utöver utbildningar ordnas även inspirationstillfällen med företagande som tema. Utbildningar och andra aktiviteter kommer att ordnas runtom i Österbotten från Larsmo i norr till Kristinestad i söder.


 

Tulemme järjestämään koulutuksia sekä aloittaville yrittäjille että toimiville yrittäjille. Koulutusten lisäksi järjestämme myös yrittäjyyteen liittyviä inspiraatiopäiviä.

 

Utbildning för etablerade företagare / Koulutuksia toimiville yrittäjille

Vi kommer att främst ordna utbildningar med marknadsföring & försäljning inkl. sociala medier samt utvecklande av affärskunnandet som huvudsakliga teman.


Tulemme pääasiassa järjestämään koulutuksia joiden teemat liittyy markkinointiin ja myyntiin mukaan lukien some sekä liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.

 

Utbildning för blivande företagare / Koulutukset aloittaville yrittäjille:

För blivande företagare ordnas utbildningar som ger grundläggande kunskaper i att starta och driva företag.


Utbildningarna ordnas både dagtid- och kvällstid samt tidvis även veckoslut. Utbildningarnas längd varierar från 20 h och uppåt.

Anmälan och utbildningsutbud:

År 2016 års kurser kommer att synas här på YA:s webbsidor under Utbildning/aktuella kurser och anmälan till kurserna sker även där via.

Bekanta dig också med VågaSatsa! Facebook sida som öppnas januari 2016!


Aloittaville yrittäjille on tarjolla koulutuksia koskien yrityksen perustamista ja toiminnan ylläpitämistä.

Koulutuksia tullaan järjestämään sekä päivä- että iltakoulutuksina, sekä ajoittain myös viikonloppusin.

Koulutusten laajuus vaihtelee 20 tunnista ylöspäin.

 

Ilmoittautuminen ja koulutustarjonta:

Vuoden 2016 koulutukset tulevat näkymään YA:n kotisivuilla Utbildning/aktuella kurser otsikoiden alla. Sieltä löydät aina tietoa tulevista koulutuksista ja sen kautta ilmoittaudutaan myös koulutuksiin.

Tutustu myös UskallaYrittää! Facebook sivuun joka avataan tammikuussa 2016, sieltä löydät tuoreimmat uutiset!

Kontaktperson / Yhteyshenkilö:

Linda Nygård

050 433 24 06

 

lippu ja tunnuslauselippu ja tunnuslause svenska

suomeksi 30hineenglish 30h