Vaihtoaskel – Kompetens för lyckade ägoskiften

Av de finländska små- och medelstora företagen kommer ca 27 % att stå inför ägoskiften de närmaste fem åren. I Österbotten är andelen ännu större. Många av företagen är familjeföretag där det inte finns en naturlig fortsättare.  Projektet Vaihtoaskel – Kompetens för lyckade ägoskiften är ett initiativ i andra stadiets Utvecklings- och serviceuppgift för arbetslivet (TYKE). Projektet koordineras av Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, och består av ett landsomfattande nätverk med 15 vuxenutbildningsorganisationer. Projektet förverkligas under 2013 – 2014.

Målsättning
I projektet utvecklas gemensam kompetens för ägoskiften som resulterar i

  • nya utbildnings- och utvecklingstjänster utgående från arbetslivets behov
  • nya, utvecklade och kompletterade nätverk för ägoskiften nationellt och i Österbotten
  • nya verksamhetsmodeller baserade på efterfrågan


Projektet nyttjar och tar aktivt i bruk nya IKT –lösningar vid spridningen av resultat och för att stärka projektsamarbetet.Nätverkets gemensamma webbsidor
Vaihtoaskel

Målgrupp:
  • De centrala målgrupperna i projektet är köpare och potentiella övertagare av små och medelstora företag, säljare och potentiella säljare, företagens personal, personer som överväger att starta eget, aktörer som verkar och stöder i processen samt
Finansiär:
  • Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.
Kontakt:
  • Björn Brännbacka, , tfn 044 750 3294

Uppdaterad: fredag, 03 juni 2016

suomeksi 30hineenglish 30h