Välj din studieväg - studera eller genomför din IA utomlands

Välj din studieväg - studera eller genomför din IA utomlands

Inom de flesta av våra utbildningsalternativ har studerande möjlighet att genomföra en del av dina studier som inlärning i arbetet utomlands. För studerande är det berikande att ta del av YA:s internationella verksamhet.  Genom att lära känna nya människor och nya kulturer får både studerande och personal nya impulser och motivation.  YA:s internationella samarbete är omfattande med samarbetsparters i fler än 20 länder i såväl Europa som Asien.

YA strävar efter att vara en attraktiv yrkesutbildare samt arbetsgivare genom att erbjuda möjligheten att studera och arbeta utgående från ett internationellt perspektiv. Årligen erbjuds över 100 studerande möjlighet att genomföra inlärning i arbetet utomlands eller att delta i utvecklingsverksamhet tillsammans med utländska samarbetspartners.

En stor dela av företagen i Vasa regionen verkar på den internationella marknaden och 70 % av produkter och tjänster exporteras. 30 % av hela Finlands energiexport produceras i Vasaregionen. Vasa anses vara Finlands andra internationella stad efter Helsingfors. I regionen finns innevånare som representerar över 100 olika nationaliteter. I regionen finns engelskspråkig utbildning både på daghems- och universitetsnivå. Företagen i Vasaregionen drar nytta av möjligheterna på bred front. Hållbar utveckling innebär smarta lösningar – både gällande energieffektivitet och utbildning.  Vasaregionens energikluster är med sina över 10 000 arbetstagare en mycket viktig arbetsgivare med mer än en fjärdedel av de anställda inom energisektorn i hela Finland. Antalet anställda uppskattas år 2020 uppgå till 20 000. Här finns Nordens ledande koncentration av energiteknologi med över 120 företag, varav flera är globala marknadsledare inom sitt område.

Välj en internationell stig på din studieväg!  YA:s studerande kan kontakta  internationella koordinator Susanna Vestling eller internationella sekreterare Linda Wester för mer information om internationell verksamhet och möjligheter att genomföra inlärning i arbetet utomlands.

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h