Välkommen på info om läroavtalsutbildning

Är du intresserad av att studera på läroavtal? Vill du veta mer om de
möjligheter som finns vad gäller läroavtalsutbildning?


Välkommen på informationstillfällen till Yrkesakademin i Österbotten!
Informationstillfällen ordnas i samarbete med Vasa kustregions läroavtalsbyrå vid
följande tidpunkter:


Enheten i Vasa
Campus Kungsgården,

Kungsgårdsvägen 30 A, Gamla Vasa


26.03.2014 kl. 14–16 Grupprum BT 235
08.04.2014 kl. 14–16 Auditoriet
23.04.2014 kl. 14–16 Auditoriet
07.05.2014 kl. 14–16 Auditoriet


Enheten i Närpes
Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st


02.04.2014 kl. 14–16 Auditoriet
16.04.2014 kl. 14–16 Klassrum K16


Syftet med informationstillfällena är att öka kännedomen om möjligheter till
läroavtalsutbildning både bland allmänheten, regionens företag och Yrkesakademins
egen personal och studerande. Informationstillfällen riktar sig till alla intresserade
och ingen förhandsanmälan behövs.


Välkomna!


Maria Slotte, rektor för Yrkesakademin i Österbotten

Peter Beijar, direktör för läroavtalsväsendet

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h