Välkommen som vuxenstuderande

 Vare sig ditt mål är att bli expert inom nuvarande bransch eller att skaffa dig en yrkeskompetens inom ett nytt område har vi redskapen för dig!
Inom det fristående examenssystemet har du som vuxen möjligheten att påvisa ditt yrkeskunnande vid examenstillfällen och få ett officiellt examensbetyg över ditt kunnande.

Examen är oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats – det är alltså ingen skillnad var, när och hur du har fått din yrkesskicklighet.
Vid YA! är du som studerande i centrum! vardegrundVärdegrund

Vi erbjuder dig en utbildning med professionella utbildare och handledare. Vi värdesätter ömsesidig respekt. Hög professionalitet och ömsesidig respekt ger en god grund för att känna arbetsglädje både bland studerande och personal.

Vi förväntar oss att du tar ansvar för dina studier och att du med dina erfarenheter bidrar till vår och andras kompetensutveckling.

Vi planerar tillsammans hur din studieväg fram till examen ser ut och anpassar innehåll, tid och plats för ditt lärande. I din personliga examensplan skriver vi ner vad vi har kommit överens om. Det är bra att komma ihåg att dina studier inleds med en kartläggning av ditt kunnande som ingår i den personliga  examensplanen. I dokumentet ”Din väg till examen – det fristående examenssystemet” kan du läsa mera om hur du går tillväga för att avlägga en examen som vuxen.

Vi söker flexibla lärmiljöer för din kompetensutveckling. Via bland annat när-, distans- eller nätbaserade studier utvecklar vi din kompetens. Arbetsplatsen eller platsen för inlärning i arbete har också stor betydelse för ditt lärande.

Vi stöder och följer upp ditt lärande genom handledning enligt din personliga examensplan. Handledning kan ske både individuellt och i grupp.

Ditt lärande bedöms i skala 1-3 av en eller flera utbildare. Examenstillfällena bedöms alltid av tre bedömare: en representant för arbetstagare, arbetsgivare och lärare. Examensbetyget ger dig behörighet för fortsatta studier.


För att följa upp kvaliteten på utbildning, handledning och hur examenstillfällena genomförs använder YA! både egna enkätförfrågningar och de nationella utvärderingssystemen AIPAL och OPAL. Det är viktigt att du ger respons till oss när vi ber dig utvärdera verksamheten. Kvaliteten följs upp av examenskommissioner, Utbildningsstyrelsen och arbetskraftsmyndigheter.

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h