Vårt öga ser det här

VÅRT ÖGA SER DET HÄR!

Konst ur SÖFUK:s samlingar

Rådhusgalleriet i Nykarleby 15.12.2016 – 22.01.2017
Vernissage 14.12 kl 18.00

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk) förfogar över en konstsamling med ca 260 bildkonstverk. Konstverken är deponerade i offentliga byggnader runt om i de 14 ägarkommunerna. I samarbete med YA:s bildartesanutbildning samlas en del av konstsamlingen till en helhet som kan presenteras i en konstutställning på ett urval av platser runt om i Österbotten. Konstsamlingen har uppkommit genom inköp av konst från regionens konstutbildningar och genom gåvor av de internationella konstnärer som gästat KulturÖsterbottens konstresidens på Stundars, och kan därför sägas presentera ett urval av både den österbottniska och den internationella bildkonsten.

Med en grupp bildartesaner från tredje årskursen; Sarita Jungar, Dionne Grankulla, Amanda Fröjdö, Malin Fredriksson, har Johanna Kull och Maria Westerlund valt ut ett 30-tal verk som presenteras i en utställning och en publikation med namnet ”Vårt öga ser det här”. Namnet härstammar från en versrad ur Vårt land och tangerar väl urvalet av verk samt Finlands jubileumsår.

Utställningen startar i Nykarleby och visas sedan i Tobaksmagasinet i Jakobstad i april, i Närpes i maj och i Karleby stadsbibliotek under juni månad 2017.

Välkomna!

suomeksi 30hineenglish 30h