Verkstadsmekaniker

Studieort: Vasa

 

Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

 Som verkstadsmekaniker utför du borrnings-, svarvnings-, fräsnings- och slipningsarbeten enligt arbetsritningar både med manuella och numeriskt styrda bearbetningsmaskiner. Efter att du avlagt examen kan du grunderna i spånskärande bearbetning, plåt- och svetsteknik samt monterings- och
automationsteknik. Du kan också tillverka delar enligt arbetsritningar, använda CAD/CAM-program i planering och tillverkning av bearbetningsbanor, använda manuellt och numeriskt styrda bearbetningsmaskiner och du lär dig använda drifts- och underhållssystem.

Det är till fördel under studierna och i arbetslivet om du är noggrann och kvalitetsmedveten. Under studietiden genomgår du kurserna för arbetssäkerhetskort och heta arbeten samt en kurs i första hjälpen.

Du som avlagt en grundexamen inom maskin- och produktionsteknik, verkstadsmekaniker, kan få arbete inom teknologiindustrin. Till dina framtida arbetsuppgifter kan till exempel höra tillverkning av olika slags maskiner och anordningar, montering av maskiner, anordningar och automation, samt olika driftsuppgifter.

Då du inleder dina studier vid Yrkesakademin i Österbotten görs en personlig studieplan upp. Planen bearbetas under studiernas gång. Verkstadsmekanikerna utbildas vid YA:s enhet i Vasa, Campus Kungsgården.

 

Studierna omfattar 180 kompetenspoäng. I dessa studier ingår kompetensområdet för tillverkningsteknik.

ANSÖKAN

Ansökningstid 20.2.2018 - 13.3.2018 på www.studieinfo.fi
Antagnings- och marknadsföringskoordinator Camilla Öster 06-324 28 02 / 044-750 32 56

FÖRFRÅGNINGAR

Studiehandledare Anna-Lotta Östvall-Åstrand 
06-324 27 00 / 050-572 91 50


Lektor Stefan Myntti
050-321 72 80 

 

Grundexamen

Uppdaterat:

onsdag, 08 november 2017

suomeksi 30hineenglish 30h