Vi söker internatshandledare

Yrkesakademin i Österbotten har cirka 220 anställda och 2900 studerande, såväl unga som vuxna. YA! bedriver verksamhet i hela Österbotten. Nu söker vi nya medarbetare till vår färgstarka gemenskap.

•  Internatshandledare

    i arbetsavtalsförhållande 50%, till enheten i Närpes

    för tillsvidareanställning från 7.1.2018.

Arbetsuppgifter:

• Planera och förverkliga fritidsverksamhet tillsammans med  studerande och övrig internatspersonal

• Utveckla verksamheten i samråd med personalen inom  området

• Ansvara för att internatets ordningsregler efterföljs

• Vid behov kontakta vårdnadshavare till studerande, under 18 år, som bor på internatet

• Delta i rapporteringssystem till arbetskollegor och förman

• Samarbeta med lärare och annan personal, kurator, hälsovårdare och myndigheter

• Ansvara för optimal användning av internatets utrymmen  och utrustning

• Ansvara för vård av inventarier vid internatet samt storstädningen inför sommarhotellverksamheten

• Koordinera sommarhotellverksamheten vid internatet

• Utföra vid behov andra uppgifter inom verksamhetsområdet som man kommer överens om

Anställningsvillkor enligt AKTA, uppgiftsrelaterad lön (50%) 1035,96 euro/mån + arbetserfarenhetstillägg

Arbetstiden är 50% av 38,75 h/vecka, enligt arbetstidsschema.

Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den om väljs uppvisa straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

Tycker du om att jobba med ungdomar i åldern 16 år och äldre, så kanske detta är ett jobb för Dig!

För närmare information kontakta byråchef Camilla Källberg tfn 050-438 49 50 under kontorstid eller

Lämna in din ansökan till oss senast 27.11.2017 kl 16.00:

Yrkesakademin i Österbotten, Ansökan internatshandledare/ C. Källberg, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 VASA

suomeksi 30hineenglish 30h