Vi söker lärare inom Språk och vägledningscenter

fredag, 26 juni 2015

 

Yrkesakademin i Österbotten har ca 270 anställda och 2200 studerande, såväl unga som vuxna. Verksamhet bedrivs i hela Österbotten. Nu söker vi nya medarbetare till vår färgstarka gemenskap.

Ansökningar senast 31.7.2015 kl. 16.00 till Yrkesakademin i Österbotten, Anette Railio, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa, eller . Märk kuvertet eller e-posten med ”Ansökan 2015”. För att kunna fastställa behörigheten bifogas till ansökan kopior på examensbetyg, arbetsintyg och andra intyg.

För timlärare och utbildare behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor (986/1998). Anställningsvillkor enligt UKTA.

Av de sökande önskar vi förutom formell behörighet också datorvana, bred erfarenhet från arbetslivet och uppdaterad branschkännedom. Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga samt vilja att aktivt delta i branschens utveckling. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

Lärare inom Språk och vägledningscenter

  • Timlärare i huvudsyssla inom gemensamma ämnen, tidsbunden 10.8.2015-30.6.2016

För undervisning i modersmål på enheten i Vasa och enheten i Närpes.

Mer information: Utbildningschef Brita Brännbacka-Brunell, tfn 050-369 4626 eller

suomeksi 30hineenglish 30h