Visionen för Yrkesakademin i Österbotten

YA! är en lärande organisation som ständigt förbättrar sin verksamhet. 
YA! är ett självklart val för yrkesutbildning på svenska i Österbotten.

YA! är en viktig resurs för kompetenshöjning och en eftertraktad samarbetspartner för regionens närings- och   arbetsliv.

YA! är en yrkespedagogisk föregångare. Varje studerande når sina mål i fråga om utbildning, examen, arbete eller fortsatta studier.

Mission för Yrkesakademin i Österbotten
Yrkesakademin i Österbotten ska höja yrkeskunnandet, kompetensen, konkurrenskraften
och välståndet i regionen med en näringslivsanpassad yrkesutbildning och en flexibel
kompetensutveckling.

suomeksi 30hineenglish 30h