Vuxenutbildare 2020

Vuxenutbildare 2020 är fortbildning för vuxenutbildningspersonal inom temat bedömning. Fortbildningen har namnet Motiverande bedömning och förverkligas i Österbotten och södra Finland. Bedömning av den examensförberedande utbildningen, erkännande av kunnande och bedömning av kunnande är fortbildningens huvudteman. IKT integreras i fortbildningen och deltagarna får pröva på användningen av en ny lärmiljö. Fortbildningen i södra Finland förverkligas delvis via Lync.

I fortbildningen ingår utbildningsdagar, handledning, eget arbete samt seminariedagar för presentationer.

Målgrupp:
  • Lärare och vuxenutbildningspersonal
Startdatum:
  • 01.04.13
Slutdatum:
  • 31.12.14
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Kontakt:
  • Christel Holmlund-Norrén, 050-590 62 78,
Vuxenutbildare 2020

Uppdaterad: tisdag, 07 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h