Webmaster

   

PRIS:

120 €

KURSLÄNGD

280 timmar

MÅLGRUPP

Alla som är intresserade av webbdesign och vill lära sig grunderna i modern webbprogrammering.

INNEHÅLL

HTML och CSS programmering, Wordpress, animeringar samt presentationsmaterial. Under studierna avläggs examensdelen Multimedia i Yrkesexamen för planeringsassistent.

FÖRELÄSARE:

Tomas Backholm

FÖRFRÅGNINGAR

, tel. 044 750 3203


ÖVRIG INFORMATION:

  • Kursdeltagarna skall vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort 
  • Om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som har önskat delta. 
  • Observera att annulleringen alltid skall göras direkt till studiesekreteraren eller till utbildaren. Att inte delta i en kurs man anmält sid till, eller att lämna en kursavgift obetald räknas inte som en annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften dock minst 25€

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker via en ansökningsblankett som du hittar på YAs webbsida. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Uppdaterat:

onsdag, 20 april 2016

suomeksi 30hineenglish 30h