What´s App

  1. Utveckla smidiga lösningar för skapande av mobilt innehåll (tyngdpunkt för Axxell)
  2. Skapa en app för Android och Iphone som stöder inlärningsprocessen
  3. Skapa kompetenspaket för lärare för att lära sig skapa mobilt innehåll

Med projektet What’s App eftersträvas en utveckling av e-lärandet och användningen av mobil utrustning/surfplatta i undervisning för att stöda ett studerandecentrerat och aktivt lärande. Inom samarbetsnätverket vill man utveckla undervisningen med hjälp av moderna tekniska verktyg och metoder. Studerandes och lärarnas utveckling står i fokus. Lärandet motsvarar samhällets kunskapsutveckling i stort.

Kunskapen om att skapa apps hoppas ge vidare utveckling av nya apps inom organisationerna. Systematiken att skapa och använda interaktivt digitalt material systematiseras i och med projektet och gör det således enklare för nya produktioner i framtiden.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Startdatum:
  • 28.05.12
Slutdatum:
  • 31.12.13
Finansiär:
  • UBS
Partner:
  • Axxell (koordinator)
Kontakt:
  • Kim Vesterbacka, 050 918 64 65

Uppdaterad: måndag, 12 maj 2014

suomeksi 30hineenglish 30h