Windcompetence - Behovsanpassad kompetensutveckling för den växande energiteknologiindustrin

Målgrupp
Utbildare och personal på YA! som arbetar med utveckling av utbildning inom energiteknik. Företag i energiteknologiindustrin.

Målsättning

  • Skapa beredskap, planer och kompetens för att svara mot det utvecklingsbehov som det expanderande energiklustret skapar.
  • Skapa beredskap, planer och kompetens för att svara mot de behov som den planerade etableringen av vindkraftsproduktion i Österbotten ger upphov till.
  • Bredda och förstärka de samarbetsnätverk som föreligger inom dessa sektorer.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten

Partner:

Vasa Yrkesinstitut, Vasa vuxenutbildningscenter, WinNova, Novia, Dynamo, Vasek, Concordia, Merinova

Projektstart: 06.09.10 Projektavslut: 31.12.11 Kontaktperson: Björn Brännbacka, 044 750 32 94,

suomeksi 30hineenglish 30h