YA fick fortsatt tillstånd för IW-svetsning

YA fick fortsatt tillstånd för IW-svetsning

Metallavdelningen vid Närpes-enheten har mellanauditerats för IW-svets- utbildningen, 14.1.2015. Vi är godkända för att vidareutbilda fram till 2017 då följande auditering sker.

Vi är glada och stolta att vi kan upprätthålla en så viktig utbildningsgren inom svetsningen. Med en IW-svetsutbildning är du en internationellt erkänd svetsare som har ett erkännande som är giltigt i fler än 30 länder. Tack alla medverkande!

suomeksi 30hineenglish 30h