YA fördjupar samarbetet med Novia

Studerande vid de grundläggande yrkesutbildningarna inom de tekniska och merkantila branscherna vid Yrkesakademin i Österbotten kan från och med hösten avlägga kurser vid yrkeshögskolan Novia redan under sin studietid vid YA.

-        Vi vill ge de studerande som är motiverade och som vill satsa på studier på tredje stadiet möjlighet att snabba upp studietakten, till exempel från mekaniker till ingenjör, och öppna dörrarna ytterligare mellan andra och tredje stadiet, säger Boris Ståhl, tf. rektor vid YA.

-        Förhoppningsvis kommer vi också att kunna utvidga samarbetet så att det i framtiden är möjligt att inom alla branscher avlägga studier från tredje stadiet redan under tiden hos oss, fortsätter Ståhl.

Kurserna som studerande erbjuds att avlägga vid Novia faller inom ramarna för de fritt valbara examensdelarna och valbara yrkesinriktade examensdelarna och ska göra studierna mer flexibla och öppna upp möjligheten till att i en snabbare takt sedan avlägga yrkeshögskolestudier.

-        Tanken är att de av våra studerande som efter YA vill studera vidare på tredje stadiet ska kunna läsa vissa kurser tillsammans med första årets studerande vid Novia, säger Ståhl.

-        Vi har till exempel redan förverkligat en mattekurs så att studerande från yrkesskolan har varit med, men vi hoppas att det här fördjupade samarbetet ska ge Novia ännu fler motiverade och duktiga studerande i framtiden. Vi vill på det här viset erbjuda dem en lättare väg att komma hit efter sina yrkesstudier, fyller Jonas Waller, enhetschef vid Novia, i.

Förutom att studietiden på tredje stadiet förkortas tack vare det nya samarbetet blir också acklimatiseringen från yrkesstudierna till studier vid yrkeshögskolan lättare.

-        Många av våra första årsstuderande upplever att hoppet från yrkesskola till yrkeshögskola är väldigt stort då det gäller sättet att studera. Genom att studerande redan under yrkesstudietiden avlägger kurser hos oss hoppas vi att detta steg blir mindre och att de redan i ett tidigt skede kommer in i rutinerna som gäller för en yrkeshögskola, säger Petra Autio, studiehandledare vid Novia.

I praktiken innebär samarbetet att de studerande från YA som väljer att läsa Novia-kurser under delar av terminer eller hela terminer kommer att befinna sig på Brändö vid Novias campusområde för att studera bland annat vid Technobothnia.

-        Vi vill att studerande ska komma in i den autentiska yrkeshögskolemiljön vid Campus Brändö, eftersom det är väldigt nyttigt för studerandes mognadsgrad att de i ett så tidigt skede som möjligt kommer in i yrkeshögskolevärlden och lär sig att ta det egna ansvar som krävs för studierna vid högskolan, säger Waller.

Att studerande från yrkesskolorna söker sig till Novia ser Waller som berikande för yrkeshögskolan.

-        Våra sökande kommer ungefär till hälften från gymnasier och hälften från yrkesskolor, vilket är väldigt bra för oss då de två grupperna kompletterar varandra bra. Vi är måna om att ha ett välfungerande samarbete med yrkesskolorna i Österbotten, eftersom de är grogrunden för oss och en stor orsak till att ingenjörsutbildningen lever och mår bra här, säger Waller.

suomeksi 30hineenglish 30h