YA inleder nytt samarbete med Novia

YA och Novia inleder ett nytt samarbete kring utbildningarna inom social- och hälsovårdsbranschen. Det nya samarbetsavtalet berör utbildningarna till närvårdare (YA) och sjukskötare (Novia).

Från och med hösten 2017 blir det möjligt för studerande vid social- och hälsovårdsbranscherna vid YA att under sin studietid på andra stadiet avlägga studier vid yrkeshögskolan Novia. Tack vare att studerande redan under sin studietid vid YA kan avlägga kurser vid Novia effektiveras studerandes examensinriktade studier och studietiden på tredje stadiet förkortas.

YA och Novia har sedan tidigare ett motsvarande samarbetsavtal för de tekniska och merkantila branscherna.

 

suomeksi 30hineenglish 30h