YA! policy och miljöpolicy

Vår policy:

  • YA skapar de bästa förutsättningar för studerande att uppnå sina individuella mål.
  •  YA skapar de bästa förutsättningar för organisationer och företag att uppnå sina mål.
  • YA skapar de bästa förutsättningar för regional utveckling med beaktande av de nationella målen.
  • YA arbetar fortlöpande med ständiga förbättringar av verksamheten för personalen och organisationen.
  • YA medverkar till ökad miljömedvetenhet och kunskap om hållbar utveckling
  • YA lär ut miljömedvetenhet och ger kunskap om hållbar utveckling genom vårt aktiva miljöarbete som ständigt förbättras och som följer gällande lagstiftning och andra krav  (gäller för Campus Kungsgården, Vasa)

suomeksi 30hineenglish 30h