YA! Naturbruk söker lärare för lantbruksteknik

måndag, 19 maj 2014

Timlärare i huvudsyssla inom lantbruksteknologi

Tillsvidare från 1.8.2014

Vi söker en person som känner till lantbruksmaskinernas konstruktion och funktionssätt, har gedigen teknisk kunskap
och därtill kan serva, underhålla och reparera lantbruksmaskiner och -utrustning. Personen är väl insatt i användningen av lantbruksmaskiner och -utrustning samt automation inom lantbruket. Du är intresserad av att handleda studerande och vill aktivt delta i utbildningens och branschens utveckling.

Mera information: Avd.chef Leena Jokinen, 044 750 31 15 Ansökningar senast 26.5.2014 kl. 12 till: Yrkesakademin
i Österbotten, Susanne Wiik-Mannila, 65380 Vasa eller .

Märk kuvertet eller e-posten med ”Ansökan”. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet ska vinna laga kraft.

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h