YA Policy

 YA policy

  • Skapar de bästa förutsättningar för studerande att uppnå individuella mål
  • Skapar de bästa förutsättningar för organisationer och företag att uppnå sina mål
  • Skapar de bästa förutsättningar för regional utveckling med beaktande av de nationella målen
  • Arbetar fortlöpande med ständiga förbättringar av verksamheten för personalen och organisationen
  • Medverkar till ökad miljömedvetenhet och kunskap om hållbar utveckling

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

onsdag, 30 april 2014

suomeksi 30hineenglish 30h